Ritning/mallar till Hawker Tempest Mk II

Mallar för att bygga Tempesten känd från artikelserien ”Konstruera, bygg och flyg din egen Aircombatmodell” finns här.

Dessa skisser och mallar är tänkta att användas tillsammans med den serie artiklar som heter ”Konstruera, bygg och flyg din egen Aircombatmodell” och som handlar om konstruktion och bygge av en Hawker Tempest i skala 1:12 för Aircombat. Dessa skisser visar hur min ritning till den modell jag konstruerade såg ut och utan informationen i artiklarna som finns är det rätt svårt att förstå hur dessa skisser skall användas. Det är ganska knapphändigt med information på dem. Men de illustrerar på ett bra sätt det ritningsunderlag som kan vara lämpligt att ta fram vid konstruktionen av en Aircombat modell för eget bruk.

Kommentarer till ritningen

Ritningen består av tre delar, dels en sida som visar kroppens uppbyggnad, en som visar vingens uppbyggnad och en tredje som innehåller mallar för att kunna skära vinge och kropp. De skisser som visar kroppen och vingens uppbyggnad är tänkta som referenser för att kunna se hur det är tänkt att mallarna som används. Det finns nummer på skärmallarna för vingen och bokstäver på mallarna för kroppen så att det enkelt går att se vilka som hör hemma vart. Det finns även mått på mallarna till kroppen så att det går att se att utskriften till dessa har blivit i rätt storlek. Ritningen innehåller inte precis all information utan är tänkt att användas tillsammans med artikelserien. På bilden nedan finns ett mått för bakkroppens vinkel vilket inte är med i pdf-filen.

Streckade linjer

De streckade linjer som förekommer på ritningen visar på ett ungefär hur pass stora de frigolitblock som delarna skärs ur bör vara.

Kroppen

Det som är viktigt att tänka på när det gäller bakkroppen är att blocken som bakkroppen skärs ur inte skall vara så smal i bakkant som det ser ut på ritningen utan följa den främre linjen hela vägen bak, den extra avsmalningen i bak ordnas efteråt med kniv och sandpapper. Detta framgår i den andra artikeln men är viktigt att komma ihåg. När det gäller vingbädden så skär ut den efter mall nr: 1 då den vingbädd som är ritad på sidovyn över kroppen inte är exakt så som sprygeln ser ut.

Så här kan den se ut när den är färdigbyggd.
Vingen

Skissen visar en halv vinge, den mittersta delen skall alltså vara dubbelt så stor som på ritningen, dvs totalt 330 mm. De yttersta bitarna på 25 mm görs lämpligen av en frigolitkloss eller av balsa, även skevrodren görs enklast i balsa, putsa dessa så att de får en bra profil som följer vingens övriga profil. För att få till rätt planform på vingen så skall även en liten del av spetsen putsas bort, men detta är inte helt nödvändigt men ser mer skalariktigt ut. På bilden står det m i stället för mm. Men det skall alltså vara millimeter. Annars kommer modellen bli jättestor.

Motorkåpa

Motorkåpan görs av en lämplig plastburk. Tex botten på en tillräckligt stor flaska, även om det kan vara svårt att hitta sådana, det går även att skära en rund kåpa i frigolit och klä med papper.

Lycka till!