Klä med plastklädsel

Det traditionella sättet att bygga modellflygplan är att bygga dem i balsaträ. Men balsa behöver någon form av skydd för att få motståndskraft mot bränsle, slitaget och väder och vind. …

Bygge av en Zero i balsa

Ibland vill man bara bygga något på ”riktigt”, dvs i balsa, bara för att det är kul. Den känslan infann sig hos redaktören i vintras och efter att ha letat …

Ritningar på nätet

Om man tänker designa en modell, eller bara är byggsugen, så finns det idag några sidor som försöker bevara gamla ritningar.

Planka vingar med balsa

Det finns flera sätt att bygga sina vingar. Det vanligaste på Aircombatmodeller är att vingar klädda med papper men ett annat sätt är att planka med balsa.