Ritning på Kawasaki Ki-100

Redaktionen fick ett mail från Magnus Jonsson med ett tips om att han hade en ritning på Kawasaki Ki-100 att dela med sig av. Ritningar, mallar och likande är alltid något som Aces High är intresserade av så givetvis skall den publiceras här på Aces High.

Detta exemplar är byggt och fotograferat av Martin O.

Ritningen

Detta är en ritning som ritades runt 2010, gissar redaktören, så det är en väl testad modell. Förutom den zip-fil med information om modellen finns det även ett par artiklar i Modellflygnytt. Dessa kan hittas i nummer 3 och 4 från 2012. Gamla Modellflygnytt finns att läsa på www.modellflygnytt.se. I dessa finns en del tips på hur man kan bygga den, information om förebilden och även ritning och byggbeskrivning.

Ett utskrivet exemplar

Ritningen
Ritningen går att ladda ned från Magnus webbsida eller direkt här på Aces High. Ritningen innehåller ett antal pdf-filer i A4 med mallar och en textfil med byggbeskrivning. För den som vill läsa byggbeskrivningen direkt utan att ladda ned filen så finns den publicerad nedan. Magnus vill också att den som bygger en modell från ritningen skall skicka en bild till honom. Allt detta framgår i byggbeskrivningen.

Sprid dina alster
Aces High vill tacka till Magnus som hörde av sig med detta tips! Har du mallar eller ritningar på en Aicrombat-modell så följ Magnus exempel och skicka ett mail till red@aces-high.se så har du också chansen att sprida dina alster till andra modellflygare.

I tävling
Redaktören har sett dessa modeller på några tävlingar under de senaste åren. De var byggda av andra Aircombat-piloter och fungerade utmärkt efter vad jag kunde se. Ki-100 och den V12-försedda föregångaren Ki-61 är förebilder som det har byggts många Aircombat-modeller av genom åren i olik varianter. Spännvidden på 1 meter i modell-form brukar ge dem fina flygegenskaper. Det är inte omöjligt att det kommer byggas något exemplar på Aces High redaktionen inom en inte alltför avlägsen framtid.

Här nedan följer byggbeskrivningen:

Kawasaki Ki-100-II för 1:12 Air Combat

OBS! Detta är ingen leksak! Med det sagt hoppas jag att du får mycket
nöje med din Ki-100.

Jag tar inget ansvar för eventuell skada som du, modellen eller någon annan
råkar ut för.

Bygge och flygning sker på egen risk.

Innan du börjar bygga föreslår jag att du läser igenom allting noga och planerar
ditt bygge. Det underlättar också att leta reda på en bra bild på en förebild.
Både ett foto med färgschema och en bra treplansskiss.

Här finns ett exempel på en bra treplansskiss jag utgått ifrån när jag ritat modellen:
http://www.fot.nu/files/kawasaki_ki100.jpg

Sökningar på internet med hjälp av google kan ge inspiration på hur modellen ska se ut
när den är klar: http://images.google.com/images?q=Ki-100

Byggbeskrivning

Material:

Kropp:
  Rosa/Blå cellplast
    Tjocklek: 100mm eller 50mm
  Motorbock i 3mm plywood
  5mm rundstav för vingfäste
Vingar:
  S80 cellplast
    Tjocklek: 50mm
  1mm balsa för plankning
  5mm balsa till framkant
  30mm bakkantslist till roder (eller 3mm balsa)
  2x5mm balsa till vingspets
Stabbe/Fena:
  4mm balsa
  3-kantslist (8x8mm)

Kropp:

*. Skapa alla mallar!
Kroppsmallarna kan antingen göras i sin helhet med en ingång
längst ner eller som två halvor.
Mallarna kan göras i kartong, tunn plåt eller något annat hårt.

*. Skär ut block som är 39cm långa och 11cm breda
(så du får ut block som är 39x11x10cm stora)
Detta blir framkroppen.

*. Skär ut block som är 22cm långa och 10cm breda
(så du får ut block som är 22x10x10cm stora)
Detta blir bakkroppen.

*. Skär ut vingsadel & motorfäste med hjälp av mall i framblocket.

*. Skär ut fäste för stabbe med hjälp av mall i bakblocket.

(För 100mm cellplast)

*. Fäst kroppsmall 1 och kroppsmall 2 på framblocket.
Var noga med att de hamnar rakt. (Spant 2 ska vara 10mm högre än spant 1, mät från undersidan).
Skär utsidan först.
Var gärna två när ni skär och försök håll samma tempo på båda sidor.
Det underlättar om man markerar upp 10 punkter på varje där ni ska vara
samtidigt.
De yttre halvorna ska enbart monteras längst fram på modellen (ca 7-8cm) och
skärs enklast för sig och limmas på plats.

*. Fäst kroppsmall 2 och kroppsmall 3 på bakblocket.
Var noga med att de hamnar rakt. (Spant 3 ska vara 20mm högre än spant 2, mät från undersidan).
Skär utsidan först.

(För 50mm cellplast)

Variant på 5,6. Om man inte får tag i 100mm tjock cellplast kan man
dela spanten på mitt och skära en höger & vänstersida.

*. Limma ihop bakkropp och framkropp.

*. Skarvarna kan förstärkas med målarremsa (glasfiberremsa) som limmas fast med vitlim.

*. Slipa kropparna släta från ev ojämnheter och runda av så att den får skalalik form.

*. Såga ut ett motorfäste som passar din motor. Rikta motorn ca 1 grad åt höger
(sett bakifrån, uppifrån). Limma fast motorfästet med PU eller Epoxy.

*. Skär ut för motor och ljuddämpare.

*. Montera fast rundstav ca 15-20mm från vingsadeln (snett uppåt) för att fästa vingarna.
För att försärka infästningen kan lite glasfiber sättas fast kring hålen.

*. Skär ut en canopy från mallarna och slipa till en snygg form. Canopyn är så pass liten
att den lätt kan skäras ut ifrån skräpbitar från övriga bygge. Notera den horisontella
linjen som finns på framvyn och sidovyn. De ska vara i samma nivå.

*. Klä kroppen med papper eller plast (tex. oracover).

Vinge:

*. Blockskär cellplasten till vingarna enligt ritningen (Vingplan).

*. Fäst fast vingmallarna och skär först översidan.
OBS! Montera mallarna 5mm från ”1” (mellan ”1” och ”2”) så att en rak
framkant bildas med plats för framkantslisten.
Byt sedan mallar och skär undersidan.
OBS! Spara skräpet!

*. Planka vingarna med 1mm balsa.
Skär först till balsan (tejpa ihop flaken med tejp så de sitter ihop).
Stryk ut ett tunnt lager med PU-lim på balsan eller cellplasten.
Lägg vingarna i press mellan skräpet från skärningen. På detta sett blir
vingarna raka och fina.
OBS! Tänk på att använda tillräckligt mycket balsa så att balsan täcker hela ytan
från ”Vingplan”.

*. Slipa till framkanten och limma fast lister 5mm tjock i framkant med PU-lim.
Använd lite vatten på PU-limmet för att det ska svälla om det lite ojämt.
Tejp kan användas för att hålla fast framkanten mot vingen.

*. Slipa framkanten rund. En rakbladshyvel är ett utmärkt verktyg för att forma
framkanten till att börja med.

*. Skär till bakkant på vingen så den blir rak.
Använd måtten från ”Vingplan” för att få rätt format på vingen.

*. Limma ihop 2st 5mm balsabitar och skär ut vingspetsar enligt mall.
Skär lite utanför för att ha lite att slipa på.

*. Limma fast vingspetsarna på vingen och slipa till dem rund och fin form.

*. Skär ut ca 350mm lång och 30mm bred bit längst bak och längt ut på vingen.
Här ska skevrodren sitta.

*. Ta ut hål för servon och servokabel.
Med en varm pianotråd kan man ta upp ett hål i vingen för servokabeln.

*. Limma ihop vingen i mitten med ca 6cm under ena vingen
Slipa mitten så att det blir jämt mellan vinghalvorna.
Limma ihop vingen med PU-lim eller 30min epoxy.

*. Limma fast en bit målarremsa (glasfiberremsa) i mitten av vingen med hjälp av
vitlim.

*. Klä vingar och roder med papper eller plast.
Kom ihåg att slipa av rodret så att det kan röra fritt.

*. Montera fast rodren på vingarna med hjälp av tejp.
Börja med att lägga rodret på ovansidan av vingen och tejpa undersidan först.
Vik sedan ner rodret så långt ner som du kan (ca 45 grader) och tejpa ovansidan.

Stabbe/Fena:

*. Skär ut stabbe och fena med hjälp av mallarna.

*. Limma fast 3-kantslister längst ner på fenan.

*. Klä stabbe och fena var för sig och limma sedan fast fenan på stabben.

*. Roder monteras antingen med mylargångjärn eller tejpas på plats.
Se till att slipa rodren så att de kan röra sig fritt.

*. Limma sedan fast stabbe+fena på kroppen.
Kom ihåg att ta bort klädseln där du limmar.

Slutmontering:

*. Montera fast servon genom att antingen limma fast dem med smältlim direkt mot kroppssidan
eller med hjälp av trälister som monteras tvärsöver och sedan servon fästs på.

*. Väg av maskinen innan accen monteras fast så att den balanserar på ca 6-7cm mätt framifrån
intill kroppen.

*. Utslagen kan man börja med ca 5mm upp och 5mm ner på samtliga roder och ca 10% expo.
Öka efter eget tycke och smak.

*. Låt någon kasta maskinen första gången och kasta rakt mot vinden och rakt fram.

*. Flygvikt med 15-motor bör ligga på mellan 700-750g.

Dekorera:

För att förhöja intrycket på maskinen bör maskinen målas/markeras för att få ett trevligare
utseende. En huv för piloten kan slipas till i cellplast eller tillverkas av en PET-flaska
som värms över en plugg i tex. trä.

En snygg modell flyger kanske inte bättre men den är roligare att titta på.

Bifogade filer:

Alla filer är i A4-storlek.

Ki100-FramSida.pdf – Blockvy av framkroppen
Ki100-FramSida(2).pdf – Blockvy av framkroppen (del 2)
Ki100-BakSida.pdf – Blockvy av Bakkroppen
Ki100-Spanten.pdf – Skärmallar för kroppen
Ki100-Stabbe.pdf – Stabilisator
Ki100-VingSpetsFena.pdf – Vingspets och fena
Ki100-Vingplan.pdf – Vy över vingens utseende (utan vingspetar)
Ki100-Spryglar.pdf – Skärmallar för vinge
Ki100-Spryglar(2).pdf – Skärmallar för vinge (spegelvända)


Allt material, ritningar och beskrivningar är Copyright Magnus Jonsson fot@fot.nu


Allt får spridas vidare så länge inget ändras.
Som betalning för ritning önskas att en bild och/eller film skickas till epostadressen ovan.
Bilden kommer att publiceras på min hemsida med info om ki100’n (Se länk nedan).
Version: 1.2
Länk till info om modellen: http://www.fot.nu/ki100