Bygg Fairey Battle, del 6

Dags att montera utrustning och fixa roder på din Battle. Har du monterat inslagsmuttrar ordentligt på insidan/baksidan av motorspantet ska det nu vara enkelt att skruva dit motorn.

Motorn monterad!
Montera motor och reglage

Jag använder helst sexkantsskruv till detta och en insex-nyckel med fasad topp, så att det är enkelt att skruva dit skruvarna även om det är lite svårt att komma åt. Innan du skruvar fast motorn ska såklart fart-reglaget kopplas in. Detta brukar jag ha liggande löst i kroppen, men stuva in med lite skumplast när batteriet sitt på plats innan flygning.

Fartreglaget i kroppen

Ett problem du kan råka ut för är att motor/propeller snurrar åt fel håll. Vissa fartreglage kan programmeras att ändra rotationsriktning men för andra måste motorn skruvas loss och två kablar byta plats mellan fartreglage och motor för att ändra rotationsriktningen till rätt håll. Jag har använt motorer av storlek 3536 och 3548, med propellerstorlekar från 9×6 till 11×6. Ska du börja att träna att flyga med din Battle räcker det med 3536 och 9×6 prop. Det ger lagom fart och drag.

Skevroder

Dags att skära ut skevrodren. Du ska använda klädseln på vingens ovansida som gångjärn. Du markerar upp skevrodren, lämpligen med linjal och blyertspenna. Inne vid kroppen brukar jag ha skevrodren 4cm breda och långst ut ca 3,5cm breda, d.v.s. lite avsmalnade. Skär med en liten brytkniv, justera knivbladet så att det inte kan skära igenom vingen. Skär längs hela skevrodret, på båda vinghalvorna. Skär också den 4cm slits som gör att skevrodret kan röra sig. När du skurit en skåra längs hela skevrodret tar du ett ordentligt tag i skevrodret och trycker till så att skevrodret bryts loss i underkant och du kan böja upp skevrodret ovanpå vingen. Det här momentet kan kännas lite läskigt första gången man gör det, men ingen fara. Det har i samtliga fall jag gjort detta gått bra och det är många tiotals vingar jag byggt med den här metoden vid det här laget.

Om du inte får loss skevrodret kan du behöva skära en gång till men var hela tiden försiktig så att du inte skär igenom klädseln på ovansidan. Det är viktigt att fasa av skevrodrets framkant ordentligt, så att skevrodret gör att böja neråt. Detta görs enklast med en hobbykniv och du ”hyvlar” av papper och cellplast med kniven tills det är tillräckligt med utrymme för att låta skevrodret gå ordentligt neråt. Skevroderservon installeras genom att med kniv och skruvmejsel skära bort cellplast ur vingen. När du har ett tillräckligt djupt hål att lägga respektive servo i limmar du fast dessa med smältlim. Använd gärna lite för mycket lim, det kan behövs för att fylla ut ojämnheter så att servot verkligen sitter fast ordentligt.

Linkage och roderhorn

Linkage löser jag genom att skära ett snitt i skevrodret och använda ett roderhorn där jag knipsat av det mesta av bottenplattan med en avbitartång. Efter att slitsen fyllts med smältlim trycker man roderhornet på plats och låter limmet torka. Som alltid är det viktigt att placera roderhornet så att hålen ligger rakt över skevrodrets framkant, där ”gångjärnet böjer sig”, skulle man kunna säga. Hamnar roderhornet för långt bak på skevrodret kommer skev-utslaget att bli osymmetriskt, d.v.s. att rodret går mer ner än upp. Höjdrodret fästs också på plats på samma sätt. Skär upp hål under stabben t.ex. och limma fast höjdroderservot (men glöm inte att ansluta förlängningskabel innan du limmar fast det).

Bästersand på framkanten för att fånga streamers.
Blästersand

Slutligen ett tips för dig som tänker tävla: För att fånga streamers bättre brukar vi limma p s.k. blästersand å både vinge, fena och stabbens framkant. Lägg ut en sträng CA-lim och häll blästersand ovanpå. Observera att på vingen får man som längst limma ett A4 pappersark på längden, ut från kroppen. Denna regel finns för att det ska vara lika för alla modeller, oavsett vilken spännvid vingen har.