Bygg Fairey Battle, del 4

Del 4 i serien av Fairey Battle bygget, nu är det dags för stabbe och fena!

Att göra stjärtplan – stabbe/höjdroder och fena – till modellplan kan ta rätt lång tid. För att effektivisera detta jobb har jag på sistone börjat använda en ny teknik, som Tomas F. var först med att visa mig.

Stabbe och fena av kanalplast
Kanalplast

Man använder så kallad kanalplast som material. Kanalplast kan vara svårt att få tag på , men bl.a. Matton (www.mattonbutiken.se) säljer dessa. Ett annat alternativ är att vänta till dagen efter nästa riksdagsval och plocka ner så många reklamskyltar för politiska partier som det bara går. 🙂 Kanalplasten skärs med vass hobbykniv. Kniven behöver verkligen vara vass och det krävs ett rejält tag för att skära ordentligt igenom plasten.

Använd mallar, rita med tuschpenna eller liknande och skär. Använd stål-linjal eller liknande och skär i riktning så att kanalplastens kanaler styr dig ut från mallen, om du fastnar i en kanal. För en avsmalnande stabbe ska du t.ex. skära från kroppen och utåt när du skär ut stabben. Fastnar du då i en kanal med knivbladet så kommer det du skär ut av misstag att ligga utanför den bit du försöker skära ut. Gör du tvärtom kan du av misstag förstöra (dvs skära sönder) den bit du just är på väg att skära ut! Observera att du inte ska skära loss höjdrodret från stabben! Istället ska du skära en slits i undersidan av stabben så att höjdrodret sitter kvar i plasten på ovansidan. På det sättet får du automatiskt höjdroder med gångjärn.

Depron
Depron

Ett alternativ till kanalplast är Depron, t.ex. 5-6mm tjock. Du går på samma sätt som med kanalplasten men i det här fallet ska du skära loss höjdrodret helt från stabben eftersom pappersklädseln ska agera höjdroder. Depronet putsas till rundad form med sandpapper, framkanten putsas rund medan bakkant putsas ner en aning till “vass bakkant”.

Jack som gör att höjdrodret kan röra sig
Jack

För att höjdrodret ska kunna löpa fritt behöver du skära ut ett jack i både kropp och fena. Var noga med att prova ut detta innan du klär fenan (om du använder Depron) och limmar den på plats. Se till att det är gott om marginal runtom, så att inte höjdrodret kan fastna. Skär loss mer av plasten, om du använder kanalplast.

Vinklar

Använder du kanalplast ska dess kanter slutas med tejp. På framkanten brukar jag använda tunna grillpinnar (ca 3-5mm) som tejpas fast med packtejp. På en så pass stor stabbe och fena som Battle brukar jag även förstärka inuti med grillpinnar som sticks in i 1-2 kanaler tillsammans med några klickar PU-lim. Detta måste så klart göras innan du tejpar igen ändarna. Stabben limmas sen på sin plats. Jag brukar använda PU-lim till detta, för att få tid att passa in vinklarna ordentligt. Använd maskeringstejp för att tejpa för alla limhål, så inte PU-limmet sväller utanför. Jag brukar använda en linjal i vingsadeln för att se att stabbe och vingen linjerar med varandra. Om de inte gör det slipar jag lite i stabbens uttag i kroppen till det går att linjera. Därefter fäster jag stabben med maskeringstejp och fortsätter att justera tills det stämmer.

På samma sätt mallas fenan in så att den är helt rak i kroppens längsriktning. Fenan ska också stå helt rakt upp. Detta brukar jag anpassa med två långa bitar maskeringstejp som justeras tills fenan är rak.
Låt torka över natten!

Använder du Depron till stabbe/fena ska höjdrodret fästas till stabben med brunpapper – en lång remsa över hela skarven stabbe/höjdroder bildar gångjärnet. Innan du klär höjdrodret ska dess framkant fasas så att undersidans framkant bilder ett upp-och-nervänt V. Detta så att höjdrodret går att röra både upp och ner.

Höjdroder

Använder du kanalplast är det en bra idé att förstärka höjdrodret så att det blir stabilt i längsled. Här använder jag en 3D-utskriven förstärkning, som limmas på undersidan av höjdrodret. Du kan också använda U-bockad pianotråd el.dyl. till detta. Ett standard roderhorn av plast skruvas i höjdrodret, för att förbereda höjdroderlinkaget.

Servo

När modellen är klädd och målad installeras höjdroder-servot. Malla av servot med penna, skär med hobbykniv ett uttag i kroppen som precis passar servot. Limma fast servot med smältlim, men glöm inte att koppla in en förlängningssladd till servot innan du limmar fast det! Sladden ska dras hela vägen till mitten av kroppen. Det finns olika sätt att lösa linkaget till höjdrodret. Här används ett justerbart fäste på servoarmen på en bockad pianotråd med en fastlåsningslänk mot höjdroderoket. Ett enklare sätt är att använda två Z-bockade pianotrådsbitar som ansluts i höjdroderoket resp. servoarmen. I mitten ansluts de två pianotrådsbitarna via metalldelen av en el-plint (s.k. sockerbit). Genom att låta pianotrådarna gå igenom hela kopplingsplint-biten och använda båda skruvarna för att dra fast dom, blir detta ett hållbart, billigt och effektivt sätt att göra ett linkage.

I nästa del av artikelserien ska vi måla och märka modellen.

Text och foto: Martin Elmberg