Tanka ur

Att tanka ur flygplanet efter avslutat flygning kan verka som onödigt jobb. Men det kan spara en hel del extra arbete i slutänden.

En tank
De flesta tankar till modellflygplan består av en tank i plast som har en gummiplugg med tre hål i vilket det sitter tre rör. Ett rör är bränsleledningen till motorn, ett för tryck (som kopplas till ljuddämparen) och det tredje är för att tanka i. Inuti tanken på röret som går till förgasaren  sitter en slang med en metallklunk på som suger upp bränsle ur tanken oavsett vilket som är upp eller ned på modellen.

Rör
Rören är oftast av mässing och det bränsle som används i modellflygplan innehåller metanol, olja och också oftast nitrometan. Ett problem med detta är att om mässingsrören utsättas för den blandningen över tid så fräts de sönder. På bilderna syns ett exempel av detta. Det här gör så klart att motorn inte fungerar som den skall och det kan ge märkliga problem som är svåra att lokalisera. Men en grundregel är att om motorn strular på något märkligt sätt så är det oftast något problem med tankinstallationen eller slangarna. Motorn i flygplanet som tanken på bilderna satt i gick utmärkt så länge modellen hölls horisontellt och även en stund med nosen uppåt. Pga att det fanns bränsle i slangarna. Det tog en stund innan problemet lokaliserades till rören i tanken. Detta då det inte gick att se rör och slangar när motorn är monterad i modellen.

Tips
Det är lätt att undvika att få detta problem genom att följa två enkla regler.
1. Tanka ur modellen efter flygdagens slut.
2. Förvara modellen med nosen uppåt så att det bränsle som eventuellt finns kvar hamnar i botten på tanken och inte kommer åt rören.