Byggtips: skär cellplastblock

Saknar du bandsåg men behöver skära till frigolitblock? Det är inget hinder så länge du har tillgång till en värmesåg.

En trave utskurna cellplastblock

De allra flesta Aircombat-modeller byggs idag helt eller delvis i cellplast i någon form. För att kunna få rätt form på alla delar så används en värmesåg. Hur man gör för att skära frigolit/cellplast har vi skrivit om tidigare här så det behöver vi inte göra igen. För att kunna skära delar till ett flygplan behöver man först skära till block av friggo att skära själva delarna ur. Dessa block skärs ofta och troligen enklast ur flaken med en bandsåg. Men om man nu inte har tillgång till någon bandsåg hur gör man då? Jo, då kan man gör det med sin värmesåg och ett par mallar.

Mallar

På redaktionen för Aces High finns det ingen bandsåg att tillgå. Så för att komma runt detta problem skärs blocken ur flaken med värmesåg. Det vill säga detta förfarande används när det inte finns tid eller lust att åka till något ställe där det finns en bandsåg, som tex till klubbens bygglokal. För att underlätta arbetet med att skära block används ett par mallar som går att sätta på frigolitblocket. Eftersom man vill skära rakt genom blocket är mallarna gjorda för just detta. Se nedan på bild 1. Listen i överkant gör att det är enkelt att sätta dem på flaket med rätt vinkel. Listen ser till att det blir rakt och hålen i mallen används för att sätta fast mallarna med byggnålar i flaket. Det är bara att placera dessa mallar på sidan på flaket med listen på översidan av flaket så kan man skära raka snitt efter dessa.

Bild 1, mallar.
Processen

Själva processen är som följer: Rita ut de bitar som skall skäras ut på cellplasten. Sätt dit mallar på sidan på blocket och sen är det bara att skära ut de delar man behöver, se bilderna nedan. Det kan behövas lite uppfinningsrikedom för att få till rätt delar. Detta eftersom man inte som med en bandsåg kan såga runt saker. Det blir ju i stället ett rakt snitt från sida till sida.

Det här förfarandet är inte lika snabbt och enkelt som att använda en bandsåg. Det har dock ett några fördelar. Det blir inte något cellplastdamm överallt som när man sågar med bandsåg. Snitten blir väldigt fina och så behöver man inte ha någon bandsåg.

Redaktören