Klä med plastklädsel

Det traditionella sättet att bygga modellflygplan är att bygga dem i balsaträ. Men balsa behöver någon form av skydd för att få motståndskraft mot bränsle, slitaget och väder och vind. Ett sätt att få det skyddet är att klä med plastfilm och hur det kan gå till ska vi gå igenom i den här artikeln.

I det här exemplet kläs en balsaplankad cellplastvinge med plastfilm, i det här fallet Oracover. Det behövs några saker för att kunna klä med plastfilm. Förutom det uppenbara, som plastfilm och något att kläs, behövs ett strykjärn och en modellkniv. Andra saker som underlättar är en varmluftspistol, stålskala och en bra sax.

Verktyg och klädsel

Själv föredrar jag att klä vingar en sida i taget och sen montera ihop höger och vänster sida. Dels är det lättare att hantera en vinghalva i taget. Dels är en halv vinge enklare att förvara om det är så att den inte skall användas på en gång. Det kan vara en tid kvar till säsongen när en vinge kläs. För att kunna sätta ihop vingen på ett enkelt sätt lämnar jag några centimeter i vingroten oklätt. Där skall sen glasfiberbandet sitta sen för att skarva ihop vingarna. Den biten klär jag efter att vinghalvorna har satts ihop till en vinge.

Temperatur
Börja med att ställa in strykjärnet på lämplig temperatur. Följ instruktionerna för plastfilmen. För att klädseln skall fästa ordentligt är det viktigt att underlaget som skall kläs är rent. Använd en lätt fuktat trasa för att torka av vingen så allt damm försvinner. Nu är det dags att börja med själva klädselarbetet.

Undersidan
Börja med att klä undersidan. Mät ut en lagom stor bit av plastfilm och skär ut den ur plastfilmen. Fäst filmen i kanterna. Det är bra att få den så sträckt som möjligt och att inte få några veck även om det går att ordna en del rynkor och liknande efteråt. Vik upp plastfilmen på översidan och fäst den även på den sidan. Se bilderna.

Skevroder
Där skevrodret skall sitta är det lite mera jobb. Skär ett snitt enligt bilderna. Fäst plastfilmen på den kant som är mot skevrodret och skär rent i överkant. Klipp till plastfilmen enligt bilden och fäst den på kortsidorna där skevrodret sitter.

Vingspetsen
Ta tag i plastfilmen som sticker ut utanför vingspetsen. Värm med varmluftspistolen samtidigt som du drar i filmen så den formar sig runt vingspetsen. Se bilderna Skär rent runt vingspetsen.

Översidan
Översidan kläs på samma sätt som undersidan med den skillnaden att filmen inte skall nå över på andra sidan. Börja med framkanten och sätt filmen rakt enligt framkanten, sen är det samma princip som undersidan.

Sträckning
När filmen sitter fast ordentligt runt om är det dags att sträcka den. Värm den med varmluftspistolen så den blir slät och sträckt. Var försiktigt så att du inte värmer för mycket så det blir hål i filmen. När den är sträckt så kan det vara bra att fästa den med strykjärnet över hela ytan.

Klart, nu får de ligga tills det blir vår!

Gå efter runt kanten och vingspetsen med strykjärnet så att filmen verkligen sitter fast. Nu skall du om allt gått som det ska ha fått en snygg och slät vinge.

Lycka till!