Konstruera, bygg och flyg din egen Aircombatmodell, 2.

Då är det dags för den andra delen i den här artikelserien där vi skall bygga och flyga en Aircombatmodell. I den första delen tittade vi lite på hur man kan gå till väga för att konstruera modellen och i den här så skall vi börja bygga. Eller i alla fall skära ut de delar som modellen sedan skall byggas av. Om du inte har de saker eller kunskapen som behövs för att skära frigolit så är det inget problem för det finns artiklar om det här på Aces High

Bild 1

Frigolit block

Vi skall börja med att skära en kropp, och det första som måste göras är att såga ut de frigolitblock som delarna skall sågas ur. Själv så ritar jag upp de delarna på frigolitflaket efter de mallar jag tidigare har gjort (bild 1), har man inga mallar så går det bra att mäta ut storleken också. Det enklaste är att såga ut dessa block i en bandsåg men har man ingen sådan går det att skära ut dem med frigolitsågen. Det som är viktigt med dessa block är framförallt att de är i rätt längd, höjden har ingen direkt betydelse bara de delar man skall skära ut får plats i själva blocken. Jag sågar också till vingbädden med bandsågen men man kan skära ut den med varmtråd också, använd i så fall vingmallarna och skär ut dessa efter att blocken är tillkapade. Andra saker som det kan vara praktiskt att såga ut för när man ändå håller på det främre fästet för vingen, det bakre fästet för vingen och det spår där stabben skall sitta. Alla dessa har jag utmärkta i min mall. Till Tempesten som jag bygger går det åt 4 stycken block, två stycken till framkroppen, ett till den högra sidan och ett till den vänstra, och likadant till bakkroppen (bild 2). Jag använder 50 mm tjock frigolit till detta .

Bild 2

Skära

Sätt dit mallarna i varsin ände av frigolitblocket som skall bli en sektion av kroppen, höger och vänster sida skall sitta ihop, har du gjort halva spant så skär du däremot en sida i taget. Jag har små hål i mallarna som det går att sticka små spikar eller nålar i och på så sätt sätter jag fast mallarna i frigoliten (bild 3).

Bild 3

När man skall skära ut delar på det här viset så underlättar det att vara två personer så att man kan styra var sin sida av sågen, men det går även att skära själv (bild 4). Det gäller att få rätt fart på skärandet och se till att man skär lika snabbt på båda sidor. Det enklaste är att lägga kroppen ner på sidan och sen skära den ena sidan ungefär som när man skär en vinge, vända på den och sedan skära den andra sidan. Det som är viktigt vid skärandet av en kroppssektion är att se till att passera hörn och liknande samtidigt i båda ändar, annars kan den få en väldigt märklig form.

Bild 4

När man har skurit utsidan så är det bara insidan kvar och där gör man på liknande sätt men det är inte riktigt lika noga att det blir snyggt, den skall inte kläs och dessutom är det inget som syns när väl modellen är klar. Men det skadar inte att försöka göra ett bra jobb även där. Som kanske framgår på bilden så ser mina mallar bedrövliga ut på insidan men försök få dem någorlunda jämna då det underlättar. Jag har ett spår i mina mallar så det går att få in tråden på insidan. Ta isär de två blocken, höger och vänstersidan, något så att det går att få in tråden emellan dem och skär sen insidan.

Bakkroppen är oftast lite lurigare att skära då det är så stor skillnad i omkrets längst bak på modellen och längre fram. På Tempesten gör det dock inte så mycket om det blir lite sönderbränt längst bak eftersom den delen ändå skall skäras bort och putsas till. Att skära bakkroppen går till på samma sätt som att skära framkroppen, det är bara ännu viktigare att se till att man är på samma ställe i båda ändar hela tiden. På just den här modellen så finns det en speciallösning och det är att jag spar en del av skrotet från skärandet av insidan, ca 15 cm längst bak. Den kommer att komma till användning längre fram.

Vinge

När kroppen är skuren så är det lika bra att passa på och skära en vinge också, egentligen är det enklare att skära en vinge och eftersom det på annan plats i denna tidning finns en beskrivning om hur det går till tänker jag här bara ta upp det som är bra att veta när det gäller aircombatmodeller. När vingblocket skärs ut så kan det, som med kroppen, vara praktiskt att såga ett spår in i vingen som sedan vingbalken skall sitta i. På just Tempesten så är det enklast att göra så på de två yttre bitarna innan de skärs ut men eftersom vingbalken går tvärs igenom den mittersta delen är det enklare att såga ut spåret i denna efter att den är skuren. De två yttre bitarna är dessutom ganska så små i förhållande till vingens storlek men skevrodren, som görs i balsa, fyller ut resten och de behöver putsas till lite grand i framkant för att få till den halv-elliptiska planformen på vingen

På aircombatmodeller är det vanligt med rätt kraftig skränkning, dvs att anfallsvinkeln är lägre i spetsen jämfört med i roten och det åstadkommer man genom att höja upp sprygeln i spetsen ett antal mm i bakkanten, hur mycket varierar men upp emot 8 mm är inte ovanligt särskilt på mindre modeller, på Tempesten räcker det med 5 mm. Detta görs för att modellen inte skall stalla på ett obehagligt sätt utan sjunka igenom mer kontrollerat, och eftersom aircombatmodeller tenderar att kurvas väldigt hårt under ett heat är det viktigt med bra kurvegenskaper.

Detaljer

Innan vi limmar ihop delarna som skall bli kroppen till aircombat flygplanet så kan det vara bra att kika om det är så att det är några andra delar som behöver göras klart och limmas dit innan delarna sitter ihop. På Tempesten är det framförallt vingfastsättningen som det inte går att få dit när fram och bakdel är ihop limmade. Vingen skall sitta fast med en pigg i framkant, gjord av en rundstav på 6 mm och skruvas fast med en 6mm nylonskruv i bakkant. Den delen som sitter i framkant gör jag av 2 mm plywood och anpassar så att den passar i kroppen strax framför vingen och borrar ett hål i på lämpligt ställe, dvs mitt i och i rätt höjd för vingen. Det bakre fästet görs i det här fallet av 4 mm plywood (Bild 5) och en M6 islagsmutter. Ett motorspant behövs också och kan tillverkas av 3-5 mm plywood även det. Skall det sitta några servon i kroppen så kan det vara en bra ide att tillverka även dessa fästen innan kroppen limmas ihop.

Bild 5

Limma ihop kroppen

Om allt har gått bra så skall det nu finnas några delar som om man limmar ihop dem ser ungefär ut som en kropp till det flygplan man tidigare har ritat. Det går bra att limma ihop frigolit delarna med vitlim, som tar rätt långt tid på sig att torka i det här fallet, med Epoxy, bra om man har bråttom, eller med UHU Por som blir lite gummiartat men går väldigt snabbt och är praktiskt. Börja med att limma ihop de två halvorna till framkroppen och gör sedan likadant med bakkroppen. När dessa delar har torkat så är det lämpligt att limma dit plywood bitarna som utgör vingfastsättningen. På Tempesten så är det dessutom en annan sak som skall ordnas till innan det går att limma ihop kroppen och det är att limma ihop och sedan limma in de spillbitar som tidigare sparades vid skärandet av denna. När detta är klart så är det dags att limma ihop framdelen med bakdelen och det viktiga här är att se till att det blir rakt åt alla håll. Håll ihop fram och bakdel och kontrollera så att det verkar rakt, är det inte det så gäller det att försiktigt slipa till fram och bakdel så att de passar ihop rakt. När du är helt säker på att det verkligen är rakt limma ihop de två delarna och se till att de verkligen hålls raka under hela torktiden. Använd tejp, linjal, ögonmått och allt du kan komma på för att åstadkomma detta. När detta har torkat så skall motorspantet limmas fast, den som är lite förutseende tar upp hål för slangar, motorbock och sätter kanske till och med i islagsmuttrar för att kunna montera motorbocken. På Tempesten så måste även den bakre delen av kroppen formas till för hand, jag skär med kniv och putsar med sandpapper tills jag får en form jag är nöjd med. När detta är klart så är kroppen klar att kläs (Bild 6).

Bild 6

Vingen

Skall en vinge kläs med papper så är det enklast att limma ihop den innan den kläs. På Tempesten betyder det att tre delar skall limmas ihop men oftast är det bara två. Jag brukar i princip alltid använda en vingbalk av 2 mm plywood av bra kvalitet. Den skär jag ut med den v-form som vingen skall ha och när den är klar så putsar jag till skarven mellan vingdelarna så att de passar ihop bra med den v-form dikteras av balken. Jag kontrollerar att allt passar som det skall och limmar in balken i det spår som jag tidigare sågade innan jag skar ut vingen. Jag gör det i den ena vinghalvan först och när den har torkat så limmar jag ihop den med den andra vingen. På Tempesten blir det lite krångligare eftersom det är fler delar men principen är exakt densamma (Bild 7). När detta är gjort så är det dags att fundera på skevroderinstallationen och lägga i de stötstänger, kablar och servon och limma i eventuella förstärkningar för vinginfästningen som måste vara på plats innan klädseln kommer på. Sen är vingen klar att kläs även den.

Bild 7

Stabbe, fena och skevroder

Fena, höjdroder och stabilisator skär jag ut ur ett lämpligt balsaflak (Bild 8), till en modell i Tempestens storlek brukar jag använda balsa som är ca 4-5 mm tjock men till en mindre modell, tex Spitfire eller Mustang duger det bra med 3-4 mm tjock balsa.

Oftast så rundar jag bara till den i framkant och spetsar till dem lite i bakkant eftersom det oftast är fullt tillräckligt. Skevroder är lite olika, ibland så ingår de i vingen, eller om modellen har en rak bakkant på vingen går det bra med en balsalist. På Tempesten däremot så skär jag ut dessa ur ett 10 mm balsaflak och sedan hyvlar och putsar jag dessa till rätt form. Detta beror på Tempestens något annorlunda vingkonstruktion. 

Bild 8

Avslutningsvis

Nu har vi alltså åstadkommit en kropp som är klar att klä och en vinge som har kommit lika långt, stabbe, fena och skevroder är även de klara så nu gäller det att komma igång med klädselarbetet, och hur det går till återkommer jag med i nästa nummer.

Skär försiktigt.