Skära frigolit, del 2

I det förra artikel så gick jag igenom hur man bygger sig en enkel frigolitsåg och jag lovade då att i detta nummer försöka förklara hur man bär sig åt för att skära ut saker ur frigolit med en sådan såg. Processen är egentligen väldigt enkelt men det är för den skulle inte riktigt lika lätt att få de resultat som man kanske vill ha, men som med många andra saker så blir det enklare efter ett tag.

Bild1

Mallar

Det man måste börja med när man vill skära ut något i frigolit är att göra mallar till det som skall skäras, i detta fall en vinge till en Hawker Tempest i skala 1:12. Mallarna till en vinge är ytterspryglarna, rot och spetssprygel, på en vinge som går att skära i en del, eller två delar beroende på hur man ser det. Det underlättar att ha två av varje (Bild 1). En del är alltså antingen höger eller vänster vinge, tillsammans blir de också en vinge, konstigt nog. I detta fall så används även de inre mallarna till att skära den mittdel som vingen består av. Mallarna går att göra i flera olika material men plywood av bra kvalitet på 1-4 mm brukar fungera bra. Den enklaste är att såga ut dem i bandsåg och slipa till dem i en bandslip, men det går även bra med vad som finns till hands, tex lövsåg och sandpapper. Det finns lite olika idéer om vilket är det bästa sättet att göra mallar, dels går det att göra sådana som ser ut som den vingprofil man vill skära till. Och så finns det en annan skola som hävdar att det är bättre med en annan variant av mallar men den varianten kommer jag inte ta upp här då jag tycker att det är lite krångligare. Putsa till mallarna så att de har en slät yta där tråden skall löpa. När man skär vingar så kan man göra profilen spetsig i framkant på mallen och sedan putsa till framkanten eller göra den rund och försöka skära den rund på en gång eller så kan man göra den rund i framkant och sätta en nål som stopp på mitten av mallen. Alla dessa metoder fungerar och vilken man väljer beror lite på hur vingen skall bekläs. I bakkant är det bra om man kan göra mallen några mm längre än vad den egentligen är så att tråden inte halkar av när den kommer till slutet på vingen, eller så att det finns något att vila tråden på när skärningen skall börja. Det är också bra att göra märken på mallen, tex numrerade streck, lika många på rot och spetssprygel så att det snabbt går att avgöra var man är med tråden.

Bild 2

Block

Materialet som så småningom skall bli en vinge finns det även det olika varianter av, vit frigolit, rosa, blå och även andra varianter, och bara för att den har en viss färg betyder dessutom inte att den är på rätt sätt. Vilken man skall välja beror på vad den skall vara till, det är stor skillnad på vanlig vit frigolit och de övriga varianterna och jag använder mig av vit frigolit om jag skall planka vingen med balsa och med rosa frigolit om jag klär med papper eller vacuum-baggar med kompositmaterial, oftast i alla fall. Oavsett vilken frigolitvariant som används så måste den kapas till i block som är lagom stora för att skära ut vingen i (Bild 2). Ytterdelarna kan se lite små ut men skevrodren görs av balsa på just denna modell. Plankar jag med balsa brukar jag göra blocket något mindre eftersom jag då limmar dit en balsakloss i änden som vingspets och dessutom limmar dit en framkantslist av balsa.

Alla mallar på plats

När jag skär en vinge så har jag oftast mallar så att jag kan skära både höger och vänster sida utan att behöva malla om när jag väl har börjat skära.


Men i detta fall så behövs det bara en mittbit till en vinge och två ytterdelar därför är det enbart en mall på var sida (Bild 3).

Jag mäter ut vart dessa skall sitta och sätter dit alla mallar som de skall sitta inklusive eventuell skränkning. För att få fast mallarna på sidorna på frigolitblocket så kan man antingen nåla fast dem med vanliga knappnålar eller ännu hellre lite större och grövre nålar. Detta kräver givetvis att det finns ett antal hål borrade i mallen. Eller så använder man sig av ett par tre hål och några lagom stora spikar. Fördelen med spikarna är att det går snabbare att sätta dit dem, nackdelen är att de är längre och om man råkar få i en lite snett så är det risk att värmetråden fastnar i den när man skär, det kan i och för sig hända med nålar också men risken är mindre eftersom de är kortare. En helt annan metod är att använda spraylim om man kan få tag i en lämplig variant, 3M 77 är det enda produkten jag känner till som inte löser upp frigolit och jag är dessutom osäker på om den version som finns idag verkligen är frigolitvänlig. Men med frigolitvänligt spraylim till hands så är det bara att spraya mallarna med detta och trycka dit dem där de skall sitta, när biten är färdigskuren så är det bara att försiktigt bryta loss dem igen, väldigt smidigt.

Bild 4

Börja skära

När väl alla mallar är på plats så är det dags att börja skära. En sak som är bra att ha när man skall skära vingar är en kamrat som hjälper en, för det är enklare när man är två eftersom man då kan hålla koll på var sin ände av vingen. Sen är den stora frågan om man skall börja framifrån eller bakifrån och skära. Båda varianterna har sina för och nackdelar, det är så att tråden alltid släpar efter lite grand i mitten och skär man bakifrån och fram så kan främre delen bli lite konstig, särskilt om man skär för fort. Skär man framifrån och bakåt så är det risk att bakkanten blir dålig i stället. I det här fallet så skär vi bakifrån och framåt eftersom jag vill ha en rak och fin bakkant (Bild 4). När man är man två personer, vilket jag rekommenderar, så är det enklast om den som skär den större sidan hela tiden talar om var tråden är på den sidan genom att använda de markeringar som finns på mallen.

Bild 5

Den andra som har en kortare bit att skära anpassar farten efter dessa så att båda är på samma ställe hela tiden. Skär man bakifrån och fram så gäller det att ta det försiktigt på slutet och se till att verkligen vara på samma ställe med tråden i båda ändar så att framkanten blir bra (Bild 5), det är trots allt kanske den viktigaste delen på vingen. Dessutom är det även väldigt viktigt att se till att inte skära för fort här för då blir inte framkanten rak utan den kommer att bukta in på mitten, vilket inte är så bra.

Över och undersida

När jag göra flera delar i samma block så sätter jag mallarna så att översidan på vingen är inåt i blocket (även om det går precis lika bra och ha vingarna åt andra hållet), dvs när blocket ligger på bordet så är det den övre vingens undersida som är högst upp, det är också den jag börjar skära, och sen skär jag den undre vingens översida. Sen så vänder jag på blocket och upprepar proceduren, när man väl får in snitsen på detta så tar det inte mer än ca 10 minuter att sätta dit mallar och skära en vinge (Bild 6).

Bild 6

Värme och fart

Det som är svårast med att skära, särskilt i början, är att få till rätt fart och värme. Det vanligaste felet är oftast att skära för fort med för varm tråd. Gör man det så brukar det bli sönderbränt i den mindre änden och i den större änden kan man se att vingen blir lite tunnare strax innanför mallen. Det går att skära väldigt sakta och med mindre värme än man tror och resultatet blir bättre när man gör det, men som så ofta är lagom bäst och det enda jag kan säga är om det inte blir bra på en gång, försök igen, och dessutom går många skavanker att fixa med sandpapper om det inte blir så bra. I praktiken gäller det alltså att ha så hög fart så att det inte bränner sönder för mycket i den smalare änden och så låg fart att tråden inte släpar så mycket på mitten, får man detta rätt och värmen på en bra nivå så är chanserna goda att få mycket bra resultat.

Skavanker

Misslyckas man på några ställen så går det som tur är väldigt enkelt att putsa ner upphöjningar som har råkat bli om man inte ligger riktigt an mot mallen med tråden på alla ställen. Har det däremot bränts sönder på något ställe så är det värre men inte olösligt för det går utmärkt att spackla frigolit med tex lättspackel, sånt som säljs i modellaffärerna och egentligen är till för balsa.

Till slut

Även om vingen har blivit alldeles perfekt skuren så måste den putsas i alla fall eftersom det vid skärandet bildas ett lager av tunna trådar på vingytan, ”angel hair” kallas de på andra sidan Atlanten (Bild 7). Dessa måste bort annars fungerar det dåligt att limma fast någon beklädnad på vingen, tex balsa eller papper. När man putsar bort dessa är det viktigt att putsa från framkant till bakkant eller tvärt om och inte från spets till rot eller tvärt om för gör man det bildar de små kulor som repar sönder vingen, och det är både tråkigt och onödigt att förstöra en vinge efter att den är färdigskuren.

Bild 7

Lycka till med skärandet nu och ifall de första resultaten inte bli riktigt så bra som du hade föreställt dig, ge inte upp för det kan ta lite tid att få in snitsen och dessutom är det inte så dyrt att köpa frigolit så om det går åt lite mer än planerat är det inte hela världen.