Aces High förklarar elreglerna för WW2

Reglerna för eldrivna modeller kan verka krångliga vid första anblicken. Men de är egentligen inte det, vilket vi försöker visa i den här artikeln.

Nu för tiden, dvs 2023, så är det ungefär lika vanligt med eldrivna modeller som men förbränningsmotordrivna i Aircombat. Så har det inte alltid varit. Reglerna skrevs ursprungligen för förbränningsmotorer av den enkla anledningen att de skrevs i början på 90-talet och det var det enda rimliga alternativet då. Sen dess har tekniken gått framåt och reglerna med det. I dagens upplaga så finns det ett antal olika motoralternativ och viktklasser och alla dessa tävlar i samma tävlingsklass, WW2 Aircombat.

Två lika modeller, en med elmotor och en med förbränningsmotor.

Reglerna
Reglerna för förbränningsmotor är väl inkörda och enkla att förstå. När det gäller reglerna för elmotor kan de vid första anblicken se rätt komplicerade ut, men de är egentligen inte det. Dessutom är de väldigt väl genomtänkta och gör det möjligt att tävla på lika villkor mot förbränningsmotordriva modeller. Egentligen är det vara tre saker att hålla reda på. Accens maxstorlek, godkänd maxdiameter på propeller och PSS värdet. Vi skall gå igenom alla tre i den här artikeln.

Begränsa prestanda
För att begränsa prestandan på eldrivna flygplan används flera olika begränsningar. Dels maximal diameter på propeller, max storlek på accen och sen också något som kallas PSS. Vi skall gå igenom dessa tre med hjälp av ett par exempel. Som exempel används dels en elsetup motsvarande en .15 motor och dels en motsvarande en .25 motor. Helt enkelt eftersom dessa är de vanligaste. Det finns många fler alternativ men alla följer samma princip.

Propellrar, vilken ska jag välja?

Diameter
I reglerna finns det regler för hur stor propeller en modell får ha. Här är det inte mycket att förstå egentligen. Det är bara att läsa i listan vilken storlek som gäller. För modeller i .15 storlek är det max 9 tum och för modeller i .25 storlek är det max 11 tum som gäller.

accens kapacitet i amperetimmar (Ah) gånger spänningen på accen.

Storlek på acc
Vilken storlek på acc man får ha står också i reglerna och det anges i watt-timmar. Det är alltså max storlek på accen. För modeller i .15 klassen är maxvärdet 40 Wh och för .25 modeller 67 Wh. På många accar anges detta men om det inte gör det går det att räkna fram.

Den här acchen har 38,48Wh

Formeln för det är accens kapacitet i amperetimmar (Ah) gånger spänningen på accen. Nu anges accars kapacitet oftast i milliamperetimmar. Tex 3200mAh är samma sak som 3,2 Ah. Så dela värdet som står på accen med 1000 så får du fram Ah värdet. Sen måste vi också veta spänningen. Det är 3,7 gånger antalet celler. Dvs för en 3 cells acc blir det 11,1 volt (V) och för en 4 cells acc 14,8V.

Så säg att vi har en 4 cells acc på 2600mAh. 2600/ 1000 är 2,6Ah. Sen multiplicerar vi det med 14,8. Då får vi värdet 38,48Wh. Den accen är alltså godkänd för en .15 modell.

Här är en tabell med de största accar som är tillåtna i olika cellantal för den som inte orkar räkna. Talen är avrundade nedåt i vissa fall för att få användbara värden.

Cellantal   Motorklass .15Motorklass  .25
3 celler 3600mAh 6000mAh
4 celler   2700mAh 4500mAh
5 celler2160mAh3600mAh
6 celler1800mAh3000mAh
Max accstorlek

PSS
Denna förkortning står för ”Propeller Stream Sum”. Man kan säga att detta är motsvarigheten till max-varvtal och max-stigning som används för förbränningsmotorerna. Själva tanken är att begränsa ”pitch-speeden” för eldrivna modeller och hålla deras prestanda på samma nivå som övriga modeller. PSS är ett värde på 72.000 och det används så att propellerns stigning gånger varvtalet får inte överstiga värdet PSS värdet på 72.000. Det vill säga, har propellern en stigning på 6 tum så får inte varvtalet överstiga 12.000 varv eftersom 72.000 genom 6 är 12.000. Varvtalet mäts på marken på full gas.

Här är det maximala varvtalet för några vanliga stigningar:

PropellerstigningMax varvtal
4 tum 18.000
5 tum  14.400
6 tum12.000
7,5 tum  9.600
Max varvtal för olika propellersstigningar

Sammanfattning
Accen får inte innehålla mer energi än värdet Max Wh i reglerna för aktuell modellstorlek. Propellern får inte vara större än värdet Max propellerdiameter. Och sen får inte varvtalet gånger propellerns stigning överstiga PSS värdet på 72.000. Svårare än så är det inte.

För den som är intresserad av hur propellerns stigning påverkar strömförbrukningen så finns det en artikel om elsetup för .15 modeller där det tas upp här på Aces High.